Đầu tư ngắn hạn tại Vi-Mart

Đầu tư ngắn hạn tại Vi-Mart: Bảo toàn vốn - Lợi nhuận kép

Đối tác tham gia đầu tư sẽ được nhận 1 khoản lợi nhuận cố định hàng tháng gấp 1,5 lần đến gấp đôi gửi tiết kiệm ngân hàng, trường hợp Siêu thị Vi-Mart thua lỗ sẽ được Công ty bù lỗ bằng quỹ lợi nhuận chung của hệ thống.

Là đơn vị đầu tàu phát triển "Chuỗi cung ứng Vi-Martvới sự hỗ trợ hậu cần của hàng trăm NCC trên phạm vi toàn quốc, Vi-Mart tự hào mang đến cho Đối tác "cơ chế góp vốn đầu tư ngắn hạn vào Vi-Mart với cam kết bảo toàn vốn, lợi nhuận kép", cụ thể như sau:

1. Hàng tháng, bạn được nhận 1 khoản lợi nhuận cố định cao gấp 1,5 lần đến gấp 2 lần so với gửi tiết kiệm ngân hàng với các kỳ hạn tương ứng (do ngân hàng công bố tại từng thời điểm).  

2. Vốn đầu tư của bạn được bảo toàn trong trường hợp vốn của bạn được công ty góp vốn đầu tư vào một Cửa hàng/Siêu thị Vi-Mart trực thuộc nào mà kết quả kinh doanh thua lỗ, thì Đơn vị chủ quản Vi-Mart sẽ bù lỗ cho Siêu thị bằng quỹ lợi nhuận chung của hệ thống.

3. Với tư cách là Nhà đầu tư/cổ đông thứ cấp của Công ty, Bạn có quyền bảo lãnh cho con em mình vào làm việc tại Công ty hoặc một trong các Cửa hàng/Siêu thị Vi-Mart, vừa tạo được công ăn việc làm, vừa an tâm khi thấy đồng vốn của mình được đầu tư đúng mục đích.

4. Kỳ hạn đầu tư tối thiểu: từ 1 - 3 tháng trở lên (tùy theo nhu cầu cần thêm vốn góp đầu tư đối ứng ngắn hạn tại các dự án thành lập Siêu thị/Cửa hàng Vi-Mart)

5. Các quyền lợi khác: hai bên cùng thỏa thuận thống nhất. 

 

Mọi thắc mắc cần tư vấn, vui lòng gọi ĐT: (04) 22.125.126 để được giải đáp.