Đầu tư mua cổ phiếu của Công ty chủ quản

Đầu tư mua cổ phiếu của Công ty chủ quản Hệ thống Siêu thị Vi-Mart

Hiện nay, Hội đồng quản trị/điều hành Vi-Mart đang triển khai kế hoạch cổ phần hóa đại chúng nhằm thu hút thêm vốn từ các Nhà đầu tư/cổ đông mới để nhanh chóng thành lập các Cửa hàng/Siêu thị Vi-Mart tại các tỉnh/tp trên cả nước.

Với định hướng phát triển Vi-Mart trở thành Hệ thống phân phối bán lẻ theo chuỗi hàng đầu Việt Nam trước năm 2020, HĐQT/điều hành Vi-Mart đang và đang thực hiện kế hoạch cổ phần hóa, từng bước tăng vốn điều lệ theo lộ trình, lựa chọn các Nhà đầu tư/Cổ đông chiến lược tham gia đầu tư sở hữu, hỗ trợ các đối tác cá nhân/doanh nghiệp trên toàn quốc thành lập và kinh doanh Siêu thị, Trung tâm thương mại theo chuỗi, góp phần hiện đại hóa ngành thương mại non trẻ của nước nhà.

 

Công ty chứng khoán ACBS chính thức là đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu Vi-Mart lên thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2015.

Thông tin chi tiết xem tại đây:

http://vi-mart.vn/sieuthi18h&module=news&view=detail&record_id=70092