Luôn dành chính sách cung ứng hàng hóa tốt nhất hỗ trợ cộng đồng VCP Startup là quyết định sáng suốt thể hiện tầm nhìn của các Nhà cung cấp kinh doanh bền vững!

Hiện Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp VCP Startup đang triển khai nhiều dự án thành lập Cửa hàng/Siêu thị và các chuỗi Cửa hàng/Siêu thị chuyên doanh theo từng nhóm sản phẩm/nhãn hàng trên toàn quốc, chúng tôi đang cần tìm kiếm các Nhà thầu phụ dự án, Nhà cung cấp hàng hóa chính hãng, giá gốc và hợp tác/liên kết phân phối theo chuỗi với các NSX/NNK/NPP cấp 1 tại các tỉnh/tp.


Đơn vị tài trợ chương trình khởi nghiệp của năm 2018: Ban hỗ trợ khởi nghiệp Vi-Mart (VMstartup).


Vui lòng truy cập Trang hỗ trợ và làm theo hướng dẫn để trò chuyện với chúng tôi!


Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp VCP Startup